[quote]Investering i et marked i konstant bevægelse kræver en del. Som minimum indsigt i, hvilke faktorer, der påvirker værdipapirer og penge – en klar investeringsstrategi – fingeren på pulsen – konstant øje på udviklingen og det hele selvfølgelig konstant vurderet i relationen til din risikoprofil.[/quote]

Det er, med andre ord, ikke verdens nemmeste opgave at overvåge og pleje porteføljen. Det kræver ekspertviden, og den har vi i Spar Nord.

Med ”Stjerne Invest” har du muligheden for at investere dine midler og søge bedre afkast. Til gengæld slipper du for konstant at skulle bruge tid og energi på at følge med og opleve usikkerhed om investeringens udfald.

Formålet med Stjerne Invest er, at sikre dig størst muligt afkast i forhold til din risikoprofil og investeringsstrategi indenfor en investeringshorisont, som vi aftaler med dig. Du giver Spar Nord fuldmagt til at købe og sælge dine værdipapirer, så vi kan pleje og overvåge, hvad der passer bedst. Når vi aktivt plejer dine midler, er der mulighed for et bedre afkast til den valgte risiko. Nøgleordet er overskuelighed. Både i aftalen og i forløbet. Investeringen vil løbende blive tilpasset, der sker en løbende investering i forhold til marked, bevægelse og udvikling, en risikospredning og du får afkastrapporter og Spar Nords markedskommentarer.

 

LÆS OGSÅ:
Iværksættereventyret, det blev til en solid og sund virksomhed

Investeringsrammen sættes af dig – vi skaber afkast

Vi tilbyder en balanceret investering, hvor målet er at opnå en fornuftig balance mellem afkast og risiko via spredning og med udgangspunkt i de rammer, som du og vi har fastsat for samarbejdet. Afkast søges opnået ved aktiv pleje og din opsparing søges placeret optimalt med baggrund i Spar Nords analyser af og forventninger til de finansielle markeder.
Inden vi foretager os noget på dine vegne, fastsætter du dit investeringsbeløb, og din risikoprofil og investeringsstrategi afdækkes. Du skal minimum indsætte 100.000 kr. Herefter kan du indsætte midler efter behov. Eller du kan tilknytte et eksisterende depot med mindst 100.000 kr.

Spar Nord arbejder med en række udbydere af investeringsforeninger. Vi vælgere hvilke der harmonerer med din risikoprofil og investeringsstrategi – og samtidig fordelt på forskellige sektorer og verdensregioner. Vores investeringseksperter vælger også, hvor meget der skal investeres i de forskellige investeringsforeninger.

Historisk set er den rigtige fordeling mellem aktier og obligationer vigtigere for skabelsen af afkast, end selve valget mellem den ene og den anden aktie. Ofte kan du løbe en større risiko, hvis din tidshorisont er lang. Jo længere din tidshorisont er, jo større aktieandel bør din opsparing placeres i.

 

FAKTA: KEND DIN RISIKOPROFIL

[one_half]

LÆS OGSÅ:
Google får stor konkurrence på nettet

1. Meget høj risiko
Et højt afkast har højeste prioritet, og investeringen foretages udfra et mere spekulativt grundlag. Risikoen for tab vil være høj.

2. Høj risiko
Der er forventning om et højt afkast på længere sigt, men kursudsvingene og dermed risikoen for tab, kan være store. Behørig spredning mellem aktier og obligationer har højeste prioritet.

[/one_half]

[one_half_last]

3. Mellem risiko
Der er risiko for negativt afkast over kortere perioder. På længere sigt forventes et højere afkast, men med risiko for tab. Behørig spredning mellem aktier og obligationer har høj prioritet for at sikre et stabilt afkast over tid.

4. Lav risiko
Der investeres ud fra forventning om beskedne kursudsving. Det har høj prioritet, at afkastet er stabilt.

[/one_half_last]

Tidligere artikelGør du nordjylland smukkere? – Modeljagt 2013
Næste artikelJane Rosengren: SUCCES som leder 2013

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here