1. Hvad betyder et advokatforbehold i en købsaftale ved en ejendomshandel? 
Svar: Du bør altid sikre dig – forinden du underskriver en købsaftale – at der heri er et advokatforbehold. Advokatforbeholdet medfører, at købet alene kan gennemføres, såfremt advokaten godkender dette. Når du har underskrevet købsaftalen, vil du sammen med advokaten gennemgå alle relevante dokumenter, og såfremt du af en eller anden grund fortryder købet, vil advokaten via forbeholdet kunne nægte at godkende handlen. Derefter er du frit stillet, uden at dette medfører omkostninger til sælger eller en eventuel ejendomsmægler. Du bør sikre dig, at advokatforbeholdet er ubetinget, det vil sige, at der for eksempel ikke er indsat forhold, som allerede er færdigforhandlet.

2. Kan jeg få pengene tilbage for mine nyindkøbte brudesko, hvis jeg fortryder? 
Svar: Mange tror fejlagtigt, at alle butikker skal give pengene tilbage, hvis du fortryder et køb. Dette er ikke tilfældet, da du alene kan fortryde købet og få pengene tilbage, hvis butikken tilbyder en sådan særlig returret, som enten kan fremgå af bonnen eller fremgå af skiltning i butikken.

3. Hvad er en samejeoverenskomst? 
hovmøller2Svar: En samejeoverenskomst er en aftale, indgået mellem en eller flere parter, indeholdende regler omkring et fælles ejerskab af en ejendom. Hvis to ugifte samlevende køber hus sammen, bør de altid lave en samejeoverenskomst for at sikre, at der er regler, der regulerer, hvorledes det fælles ejerskab skal ophøre ved uenighed, for eksempel ved salg af ejendommen via udbud hos en ejendomsmægler. Hvis ikke der oprettes en samejeoverenskomst, vil eneste mulighed være salg på det, der kaldes en frivillig offentlig auktion. Hvis parterne selv kan enes om anden fremgangsmåde, kan dette naturligvis aftales, men udfordringen er, hvis parterne ikke er enige, da vil salg skulle ske på auktion som anført.

LÆS OGSÅ:
Google får stor konkurrence på nettet

4. Hvad betyder formuefællesskab? 
Svar: Når man indgår ægteskab eller registreret partnerskab, får man helt automatisk formuefællesskab efter Retsvirkningsloven. Formuefællesskab betyder, at der i tilfælde af separation/skilsmisse og ved død skal ske en bodeling. Der udarbejdes en opgørelse over hver af ægtefællernes aktiver fratrukket passiverne, og er der overskud, deles dette mellem parterne. Mange tror fejlagtigt, at formuefællesskab betyder, at ægtefællerne ejer alle aktiverne og passiverne sammen, uanset hvem der står som ejer.

5. Hvad er en ægtepagt? 
Svar: En ægtepagt er en aftale, som alene ægtefæller og registrerede partnere kan indgå. I en ægtepagt kan der alene aftales det, som er tilladeligt efter Retsvirkningslovens bestemmelser. Man har efter Retsvirkningslovens regler bl.a. mulighed for at aftale særeje, samt mulighed for at aftale ligedeling af pensioner. Der er således ikke aftalefrihed mellem ægtefællerne. En ægtepagt om særeje medfører, at der ikke skal ske ligedeling i tilfælde af skilsmisse, men hver part beholder egne aktiver.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here