Det er rigtig klædeligt når der kommer nyt liv i de gamle klude, når oldemors gamle skænk får nyt liv som sludrechatol og den enes sovepude flytter ind i den andens sofa.

Aalborg Kommunes genbrugspladser bidrager til andet end rent miljø. GenbrugNord er en guldgrube for genbrugs-begejstrede og gør en væsentlig forskel i rigtig mange menneskers liv.

 

Up- og recycling er in – og der er stadig større fokus på at genbruge og genanvende – både fordi det er økonomisk rentabelt, og fordi vi derved er med til at udnytte jordens begrænsede ressourcer på en mere bæredygtig og fornuftig måde.

Det giver god mening, at vi genbruger. Meget af det forbrugsaffald vi skaber, er i virkeligheden symptomatisk for vores velfærd – vi udskifter telefonen, tv’et og tøjet af lyst, ikke nød – mere end det er affaldsprodukter.

Forskellen på re- og upcycling ligger i den måde effekterne eller materialerne behandles på, inden de finder ny anvendelse. Når vi recycler, genbruger, nedbryder vi det eksisterende materiale og anvender dem igen. Når vi upcycler finder vi ny, værdiskabende, anvendelse for ting der eller ikke længere gør gavn. Det kan være gamle kasserede tekstiler der syes om til grydelapper, kapeltromler der bliver til designerborde, tasker flettet af gamle tegneserier eller lamper kreeret af kasseret aluminium.

Mere traditionelt er det efterhånden helt sædvanligt, at vi går på jagt efter genbrugsguld i genbrugsbutikkerne, og rigtig mange hjem er – smagfuldt – indrettet med kommoder, karlekammerskabe og gamle fine lænestole med mere end ét årti på bagen.

På nettet opstår der grupper, der har til formål at få os til at dele, bytte og give væk til hinanden. Dine kasserede havestole kan blive en andens sommer-refugium og måske er der en eller anden der gider bytte din gamle blender for en nærmest ny sauterpande.

Alt sammen symptomatisk for en tidsånd, der i stadig større grad, er mere miljø- og økonomibevidst og den tendens kommer Aalborg Forsyningen, Renovationen, i møde med GenbrugNord, en sandt mekka for brugte møbler, skidt-skatte og andre genbrugsfund til salg for aldeles rimelige penge.

LÆS OGSÅ:
Det, man siger, er man selv...

GENBRUG PÅ SIN PLADS

I Aalborg Kommune findes der seks genbrugspladser og de er alle sammen til rådighed for folk bosat i kommunen.

Det affald du afleverer på genbrugspladserne skal være pakket i klare sække, så medarbejderne – hvis nødvendigt – kan hjælpe dig med at sortere det rigtigt.

For at affaldet kan anvendes rigtigst, altså som en ressource, er det meget vigtigt, at du netop sorterer og får afleveret affaldet korrekt.

I Danmark er vi heldigvis efterhånden blevet gode til, både at genanvende og genbruge, men også til at udnytte vores affald som en energiressource. Den resterende mængde affald: produktions- , bygge- og anlægsaffald, der ikke kan brændes eller genanvendes, deponeres på genbrugs- eller lossepladser.

I Aalborg Kommune bliver de store mængder affald der daglig produceres anvendt som en energiressource. Forbrændingen af en stor procentdel af affaldet bliver til el, der kan forsyne mange tusinde husstande med strøm, og således anvendes den energi, der er i affaldet, på allermest fornuftig vis. Affaldet brændes på en miljøforsvarlig måde, og dampen fra afbrændingen anvendes til at producere elektricitet.

Vores papir og pap kan bruges til nyt papir, til eksempelvis aviser, reklamer og toiletpapir, og det kan langt bedre betale sig, miljømæssigt, at lave genbrugspapir, frem for helt nyt. Det udleder færre kemikalier, reducerer affaldsbunkerne og nedsætter ››

energiforbruget, når vi gør os den lille ulejlighed, at smide gårddagens nyheder og tomme papkasser i genanvendelsesbunken.

På samme måde bliver glasflasker og aluminiumsdåser smeltet om og genskabt som nye – igen mindre omkostningstungt, end at starte produktionen fra bunden, og et emballagedirektiv, der pålægger forskellige emballagetyper afgifter i henhold til miljøbelastningen, og i øvrigt specificerer en række krav til minimering og bortskaffelse, betyder, at mere emballage ligeledes genanvendes til fremstilling af eksempelvis ny plast og folie.

LÆS OGSÅ:
BIBIs BOLIG #1 - Hvordan får man børnenes "kunst" ind i et stilfuldt hjem?

Problemet opstår, når vi ikke smider affaldet korrekt væk. Plastik der ryger med ned i  pap- og papir containeren betyder, at indholdet af den container ikke kan genanvendes, fordi plastikken meget ofte forurener papir og pap.

Småt brændbart bliver til varme og strøm, glas og aluminium smeltes om og genanvendes. Kemisk affald, bildæk, energisparerpærer og lysstofrør, aviser og ugeblade, metal, elektronik, haveaffald, PVC til genanvendelse og

Byggeaffald køres igennem en maskine der knuser det – og derved skabes materiale der kan bruges når der skal laves nye veje.

SKIDT SKAT 

Så den der momentane dovenskab der kommer over de allerfleste af os, når affaldet skal sorteres er altså – virkelig – skidt for meget. Så næste gang du balancerer på kanten af ’småt brændbart’ med en blandet landhandel i en fordækt sort sæt, og en medarbejder fra genbrugspladsen stopper dig med et ikke velvilligt blik, er det altså med virkelig godt grund.

Desuden straffes genbrugspladsen med bøder for ’urene’ containere, så det plastik du lister ned i ’jern og metal’ koster altså kassen på mere end en måde.

Genbrugspladserne i kommunen er bemandende – og det er de fordi affaldssortering- og håndtering er en væsentlig forudsætning for miljøets – og vores kommunes – velbefindende. Personalet på pladserne ved hvordan affaldet sorteres korrekt, og de hjælper meget gerne, hvis du er i tvivl eller generelt har spørgsmål.

Renovationsvæsnet i Aalborg Kommune gør en meget stor indsats for at sikre, at vi bidrager positivt til at værne om jordens ressourcer. Vi bliver flere og flere i gaderne, og det betyder mere affald der skal håndteres. Den indsats, både praktisk og i forhold til oplysning, der ydes fra Aalborg Forsyning, Renovationen, bør vi honorere med de ekstra minutter det tager af affaldssortere, finde den rigtige container sætte os ind i hvor energisparpæren afleveres, hvis den skal håndteres korrekt. (elektronikaffald – ikke husholdnings. Pærerne indeholder kompleks elektronik og kræver særlig håndtering).

LÆS OGSÅ:
BIBIs BOLIG #3 - borddækning og pynt til konfirmation og bryllup

På www.skidt.dk findes en sorteringsguide hvor den slags, for mange overraskende, oplysninger kan indsamles meget nemt og overskueligt.

Og ellers er genbrugspladserne i kommunen bemandende – og det er de fordi affaldssortering- og håndtering er en væsentlig forudsætning for miljøets – og vores kommunes – velbefindende. Personalet på pladserne ved hvordan affaldet sorteres korrekt, og de hjælper meget gerne, hvis du er i tvivl eller generelt har spørgsmål.

Skulle genbrugsånden komme over dig, når du er på genbrugspladsen for at klunse, eller ser du lige akkurat den møtrik du har manglet på bunden af en container, skal du huske, at man faktisk ikke må klunse på genbrugspladserne. Det skyldes først og fremmest sikkerhed. Folk der står på hovedet i en container, på jagt efter et genbrugsfund, kan meget nemt blive ramt af andre der kommer for at aflevere affald og måske kaster et tungt møbel ind i container – uden at opdage klunseren.

NÅR LIVET ER SKIDT 

Med der findes jo andre måder at få fat i de ofte fine ting, som nogen har skilt sig af med. Ved genbrugspladsen Sundsholmen ligger GenbrugNord, et aktiveringsprojekt, der drives i et samarbejde mellem Forsyningsvirksomhederne og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. Her kan du aflevere møbler og effekter du selv har lyst til at skille dig af med, men som andre nemt kunne ha’ glæde af. Også brugbare ting der afleveres på genbrugspladsen Sundsholmen, indsamles med det formål at blive videresolgt i butikken. Møblerne istandsættes af de medarbejdere der er tilknyttet GenbrugNord. At stedet drives som aktiveringsprojekt betyder, at personalet på stedet ofte er mennesker der, af den ene eller anden grund, har haft svært ved at trives på arbejdsmarkedet i øvrigt. Projektet her stiller nogle arbejdsvilkår til rådighed der, med stor succes, har det vist sig, er med til at forbedre arbejdsglæden hos de mennesker der er tilknyttet stedet.

GenbrugNord, Sundsholmen, åbnede i 2010, og er et produkt af et samarbejde mellem renovationsvæsnets chef, Thorsten Nord, og lederen af GenbrugNord, Jane Sall. Projektets primære formål er, at bidrage til at udvikle og styrke de personlige og sociale kompetencer hos deltagerne, de ansatte, der er kontanthjælpsmodtagere med brug for hjælp for at komme videre i arbejds- eller uddannelseslivet.

LÆS OGSÅ:
DET VAR KONGE!

Projektet har bevist, at det praktiske arbejde kombineret med en reel følelse af at udrette noget værdifuldt for andre mennesker har en særdeles positiv effekt, på en gruppe af mennesker der måske føler sig trængt på det øvrige arbejdsmarked.

Og indsatsen er på alle måder værdiskabende. I 2012 indbragte kommunens to genbrugsbutikker et overskud på 250.000 kroner, og de penge blev fordelt mellem 12 humanitære og sociale organisationer, som støtter arbejde, der er forankret i Aalborg. Desuden foræres dele af de istandsatte genbrugseffekter til humanitære og sociale formål i kommunen. Det kan være forhenværende hjemløse, der får lov at hente møbler til en ny bolig eller andre i økonomisk nød, der har brug for en håndsrækning.

På alle genbrugspladser i kommunen er der opstillet en container, hvor du har mulighed for at aflevere det, du mener, andre kan bruge. De køres til GenbrugNord, hvor alt, hvad der er i containeren sorteres, tjekkes og repareres – og herefter finder de vej ind på hylden i den 110 kvadratmeter store butik hvor du og andre kan købe dem. Ved at aflevere dine ting i containeren til GenbrugNord, er du med til at gøre en forskel.

Du sikrer arbejde til det beskæftigelsesprojekt der er i forbindelse med genbrugsbutikken, og du sikrer at de penge der tjenes, går til et godt formål!

GENBRUGNORD ÅBNINGSTIDER:

ONSDAG OG FREDAG: 12.00 TIL 15.00.

TORSDAG 12.00 TIL 17.00 – OG DEN 2. LØRDAG I HVER MÅNED FRA 10.00 TIL 15.00.

Genbrugspladserne i Aalborg Kommune modtager næsten alle former for affald og de fleste af dem har åbent alle hverdage og weekender, samt de fleste helligdage.

Se åbningstider og adresser på www.skidt.dk ]

Tidligere artikelThe Powls: Mailkorrespond@ncen
Næste artikelAmalie Dollerup: Kolbøtter, Duller og Korsetter

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here