Audience seated in an auditorium or theatre watching a live performance on stage with performers appearing as bright areas of light

(Kronik, trykt i Politiken 3. april 2022 – publiceret med accept fra forfatterne)

Corona og krigen i Ukraine har på hver deres måde vist os at kultur og kunst er værd at kæmpe for. Derfor vil Moderaterne tilføre dansk kultur 1 milliard ekstra årligt. Er vi først bundet på mund og ånd har vi tabt det hele.

Af Lars Løkke Rasmussen & Jon Stephensen, teaterdirektør og medlem af Moderaterne.

Da en minister under 2. Verdenskrig foreslog Winston Churchill at flytte hele kulturbudgettet til krigsministeriet, svarede Churchill: ”Hvad kæmper vi så for?”.

Selvom nogle mener Churchills ord faldt anderledes, så har Ruslands invasion og krig mod Ukraine gjort hans svar højaktuelt og afgørende vigtigt at huske og reagere på.

”Der er en tid før 24. februar 2022 og en tid efter”, sagde statsminister Mette Frederiksen for godt en måned siden, på den aften hvor alt med ét blev forandret i dansk politik og et historisk nationalt kompromis om dansk forsvars og sikkerhedspolitik blev underskrevet. Her blev aftalepartierne enige om, at det er en bunden opgave i et kommende forsvarsforlig, at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed. Ruslands aggression kræver et historisk modsvar og Moderaterne anerkender behovet og bakker op om dette. Men det kan ikke stå alene. For oprustning er ikke kun milliarder til kugler, krudt og forsvaret. For hvad kæmper vi så for, som Winston Churchill så rigtigt sagde. Afgørende frihed er jo at forsvare alle de værdier et land bygger på og er skabt af. Vores kunst og kultur er symbolet på den frie verden. Sat på spidsen er det er jo det vi kæmper for. For er vi først bundet på mund og ånd har vi tabt det hele.

Jon StephensenDet er en offentlig hemmelighed blandt politikere og partier på Christiansborg at et valg ikke vindes på kulturen og et partis kulturpolitik. Derfor fylder kultur jo også meget lidt i dansk politik – især når valget udskrives. I kampen om vælgerne giver kultur ikke nok opmærksomhed, må ræsonnementet være hos de partier, der indtil nu er at finde på stemmesedlen. Det er en sørgelig betragtning og en betragtning Moderaterne vil forandre. Ganske enkelt fordi den er forkert. For kultur ikke bare er flødeskum i et samfund, men selve dets fundament.

For Moderaterne er kulturen den helt afgørende hjørnesten i de værdier som Danmark lige nu sammen med resten af Europa og den frie verden kæmper for. For det er jo kulturen der binder os sammen har formet os og stadig udvikler os som mennesker, land og nation. Og som har gjort det gennem århundreder og generationer. Kulturen har skabt det Danmark vi er i dag.

Moderaterne ser kulturpolitik som det, der samler Danmark i et fællesskab på tværs af alle og sikrer danskhed som det fundament vi står på. For kultur og kunst udvikler os som mennesker og nation – og kulturen er med til konstant at forme og forny begrebet danskhed, som ingen af den grund kan tage patent på indholdet af. Moderaterne vil en kulturpolitik der favner, rummer og udvikler danske værdier og dansk kultur i en global verden. Nysgerrigt, åbent og lyttende. Ja, vi ser kulturpolitik som et af de afgørende politiske instrumenter til at skabe et bedre og mere helstøbt Danmark og styrke sammenhængskraften, der på mange måder er truet. Vi skal sikre de bedste muligheder for kultur til alle og at kulturen når ud til alle danskere. Vi ønsker at den danske folkeskole får langt bedre og større muligheder for at dens elever bliver en aktiv del af at tilegne sig og bruge dansk kultur. Det gælder også – og især – de skoler der i dag har den sværeste opgave at løfte, grundet sociale forhold og geografisk beliggenhed.

LÆS OGSÅ:
En bustur du sent vil glemme...

Moderaterne ser også kultur som et vigtigt politisk instrument til bedre succesfuld integration og kulturpolitik som en vigtig brik i mange politik-områder på tværs af ministerier og beslutninger.

Putins krig i Ukraine har ændret spillepladen for dansk økonomi markant. Og med det nationale kompromis, der er indgået, begrænses muligheden for at styrke de væsentlige grundpiller i dansk velfærd, med mindre vi laver reformer og bruger de penge vi har smartere. Løsningen fra regeringen er at lægge andre budgetter. Moderaterne vil en anden vej. Pengene skal passe – ikke bare i budgettet men også i det endelige regnskab. Aftalen om at styrke forsvaret er dyr, men når den europæiske sikkerhed er truet skal Danmark være rustet til den nye situation. Det må dog ikke betyde, at vi glemmer alle de andre områder der gør, at vi har en særlig plet på kloden – og ej heller dansk kunst, kunstnere og kulturliv. Dansk kunst og kultur i fortsat udvikling er hjørnestenen og det bærende fundament for vores demokrati. Hvis om noget, så lærte corona-epidemien hvor meget kultur og kunst binder os sammen – fra fællessang og det sammenhold det skabte. Vi følte hinanden, da vi sang med på altanen og kiggede naboerne i øjnene.

Vi lærte også på den hårde måde at kunsten og kulturen betød mere end vi måske troede, da den pludselig ikke var der længere. Da teatre, musik, biografer, museer var lukket ned og ikke længere end naturlig tilgængelig del af livet. Kultur samler Danmark i fællesskaber og er en afgørende del i sammenhængskraften i vores land. Hvor var vi uden Jens Jørgen Thorsens provokationer. Hvor var vi uden stand-up og satire, der taler magten ret imod og får os til at grine af os selv. Hvor ville vi være uden Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholms intense magt- og mediekritik. Hvor var vi uden filmkunsten, der historisk har været med til at sprede vores egenart ud i verden. Uden H.C. Andersen, Kongens Fald, Rifbjerg og Yahya Hassan. Eller Thorvaldsen og Asger Jorn. PH og Utzon. Laudrup og Tom Kristensen. Carl Nielsen og Aqua?

LÆS OGSÅ:
Marco effekten

Vi er et lille land med langt større indflydelse end vores geografi egentlig fortjener. Fordi vi er gode til at tænke højt, tænke nyt og sige det højt – og fordi vi er dannet af århundreders stærk kulturarv. Det er kunsten og kulturen der er vores fælles dna. Det Danmark vi er i dag. Et kulturliv i vækst er den bedste garanti for at vi fortsat som nation, mennesker og arbejdskraft bliver beriget af det råstof, der gør os innovative, omstillingsparate, dygtige og rykker os. Kompetencer der mere end nogensinde kræves i en global og verden med store udfordringer foran sig.

Alle danskere betaler over deres skat til kulturen og dansk kulturliv. Mange bruger den aktivt. Men desværre er der mange der står udenfor. Det er et alvorligt problem, når en alt for stor gruppe holdes ude og når det der skal binde os sammen på tværs af skel, postnummer og økonomi slet ikke gør det nok. Der er brug for at gøre noget nyt og anderledes for at sikre, at fremtidens generationer alle får de værdier, der holder vores fællesskab oppe og gør Danmark til et stærkere og bedre land for alle.

Moderaterne vil derfor styrke kulturen og øge kulturbudgettet med 1 milliard ekstra de næste 5 år. En afgørende investering i vores fremtid. Pengene skal findes gennem en ansvarlig økonomisk politik, prioritering og reformer. Midlerne skal først og fremmest gå til at sikre flere borgere i Danmark mere lige adgang til kulturens mange tilbud. Vi vil fremtidssikre og udvikle et kulturliv, der stadig lider af senfølger fra nedlukning.

Moderaterne vil skabe et kulturpas til alle unge på 2000 kroner, når de fylder 15 år. Kulturvaner grundlægges i de unge år. For at sikre at fremtidens generationer alle får del i den brede vifte af kulturtilbud vi har i Danmark, forslår Moderaterne at indføre et ”Kulturpas” til alle unge, når de fylder 15 år. Konkret indeholder kulturpasset et fast beløb på kr. 2000 som tilskud til fem oplevelser indenfor musik, film, sport, teater, litteratur og museer. Kulturpas kan også bruges til medlemskab i en idrætsklub.

Skoler er helt afgørende for at alle børn og unge får tilgang, indsigt og læring gennem kunst og kultur. Men for at det lykkes skal midlerne og ressourcer være til stede. Den danske folkeskole skal have et større økonomisk råderum når det gælder kunst og kultur. Desuden foreslår Moderaterne derfor også at der bliver gratis adgang til statens museer og samlinger. Museer vil blive kompenseret krone til krone for dette.

LÆS OGSÅ:
Lars von Trier og Anders And

Alle udsatte børn og unge skal have et gratis idrætstilbud for at blive en naturlig del af et fællesskab. Idrætsanlæg i de større byer skal fremmes og udbygges.

De rekordmange flygtninge der lige nu kommer til os skal hurtigt muligt integreres i det Danmark, der er deres nye land enten permanent eller for en stund. Moderaterne ser kulturpolitik som et politisk instrument til at skabe et bedre og mere helt Danmark. Moderaterne ser kulturpolitik som et vigtigt politisk instrument til bedre og mere succesfuld integration. Kulturpolitik skal derfor spille en vigtig rolle i både uddannelsessystemet såvel som i integrationsindsatsen. Moderaterne kulturpolitik skal fungere og italesættes markant mere og på tværs af ministerier og beslutninger

Moderaterne ønsker morgensang genindført på alle folkeskoler. Danske sange er en skat af ord, kultur og sprog. Fyldt med historier. Fornyende men samtidigt afgørende bærende på den kultur der gennem århundreder har formet Danmark. Sang og det at synge sammen er fællesskab, kompetencer og indlæring og Højskolesangbogen er en guldgrube af sange – fra Grundtvig til Anne Linnet. Kim Larsen og Stine Pilgaard. Moderaterne går ind for, at den enkelte skole skal have frihed til at træffe egne beslutninger. Ikke desto mindre ønsker vi, at der genindføres morgensang på alle danske folkeskoler. Daglig morgensang sikrer, at alle kommende generationer får kendskab til den danske sangskat og fra en tidlig alder gennem sang kommer i dialog med dansk kultur, sprog og det fællesskab, som det er så vigtigt at være en del af.

Moderaterne foreslår at skuespillet på Det Kongelige Teater og Landsdelsscenerne i Aarhus Odense og Aalborg frisættes for deres klassiker forpligtigelse. I 300 året for dansk teaters fødsel ophæves dette stavnsbånd. Klassikere er vigtige, men skal spilles af lyst og kunstnerisk nødvendighed og ikke som tvang eller grundet et økonomisk valg, fordi de klassiske forestillinger er gratis, da der grundet deres alder ikke skal betales royalty af billetindtægterne. Dette er en konkurrencevridning overfor ny dramatik og danske dramatikere på linje med, at der stadig kørte billige udenlandske chauffører rundt på de danske veje.

Moderaterne foreslår derfor at klassikere i en forsøgsordning i lighed med alle andre forestillinger pålægges en royalty af billetindtægter på 10 procent. Pengene bliver på det enkelte teater og beløbet fordobles af staten til brug for at fremme og fremskynde nutidige forestillinger og skabt af nye store danske dramatikere som et stort publikum vil se og med internationalt gennembrud som mål. Dansk film har Thomas Vinterberg, Susanne Bier og Lars von Trier. Musikken Mø, Lukas Graham og SAVEUS. Danske arkitekter med BIG i spidsen er overalt i verden. Ambitionen er at teatret og dansk scenekunst også kan skabe verdensnavne. Det er på tide at der findes arvtagere til Holberg og Oehlenschläger.

LÆS OGSÅ:
Det, man siger, er man selv...

Moderaterne vil på sigt etablere en ”kultur-fond”. En vækstfond, der skaber økonomi og generer arbejdspladser indenfor kunst og kultur. Vi tror på at der findes mange muligheder og ildsjæle der kan få ting til at gro og vokse. Ofte i udkanten i Danmark og der hvor ingen rigtigt har øjet rettet imod. De skal understøttes, så deres ideer får lov at vokse og vokse hurtigt udenom de sædvanlige støttesystemer, som slet ikke er gearet til at ikke opfange dem og ofte har mere fokus på mursten end innovative ideer.

At øge kulturbudgettet med 1 milliard kroner de næste fem år er unødvendigt, vil nogen sikkert mene. Men tænk lige efter engang: Tænk på de mange steder i samfundet, hvor det kommer til at betyde en kæmpe forskel at især børn og unge får mulighed for fællesskab gennem sport og kultur,  som de slet ikke er en del af i dag. Tænk på hvor meget det betyder for integration og for dem der står udenfor at de bliver en del af det danske fællesskab gennem kultur og idræt. Tænk på den eksportvare, som kulturen er, når den for alvor viser tænder – og den markedsføring af vores land, som kulturen styrker. Tænk på værdien af at mange danskere bliver en del af det fællesskab fordi der er større muligheder for at blive det. Tænk på at alle elever på skoler der uanset forældrenes pengepung får afgang til teatre, museer og kunst. Tænk på at der også i de større byer får adgang til idrætsanlæg og fodboldbaner. Tænk på hvilke muligheder det vil give for at fremtidens generationer at alle får en fair og lige adgang til det der er med til at forme vores opvækst, livsbane og til at blive ressourcestærke mennesker.

Corona-epidemien viste os kulturens og kunstens betydning. Nu ved vi endnu mere, hvor meget den er værd at kæmpe for – det har krigen i Ukraine skærpet. Vi kan ikke risikere at tabe kulturen og nye generationer og nye danskere på gulvet, fordi vi ikke forstod at gribe og understøtte den, da det var mest nødvendigt. Det er fællesskabet og kampen for vores værdier, der er på spil. Derfor skal der investeres nu. Det er jo det vi kæmper for.

((Kronik, trykt i Politiken 3. april 2022 – publiceret med accept fra forfatterne Jon Stephensen, Lars Løkke Rasmussen)

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here