Det ses stadig lidt som et tabu at række ud om hjælp til sin teenager. Mange forældre har det svært med det, og samtidigt ved de at deres teenager er frustreret og hjælpeløs i den
nuværende situation de står i. De vil så gerne hjælpe deres teenager, men at sende sønnen eller datteren til en psykolog, kræver enorm meget overvindelse, samtidigt med at teenageren vil få en label på sig, i forhold til ordet Psykolog eller Psykoterapeut i deres omgangskreds. Begge titler har læst i en del år og er meget kompetente, men unge vil ikke virke ”svagere” end deres skolekammerater eller venner, og vil derfor ikke sættes i bås eller få en mærkat på sig.

Det kvalificerede alternativ
Netop derfor er det vigtigt at udbrede og italesætte at der er flere muligheder for børn og unge i dag. En Ungecoach støtter den unge, møder den unge i øjenhøjde, og vigtigst er det at tryghed, respekt og humor er tilstede i mødet med den unge.
En Ungecoach kan hjælpe og motivere de unge helt rigtigt, så de får det selvværd de ønsker og en høj selvtillid, så de får øje på deres styrker fremfor deres begrænsninger.
En Ungecoach kan også hjælpe unge til at blive bevidste om hvordan de tænker, og i stedet for at grave ned i deres barndom og bruge en del timer på dét og forværrer deres selvværd og syn på sig selv, så kan man nøjes med at finde ud af hvorfor de unge gør som de gør, og på den måde arbejde med nogle områder, og kigge fremad. Dermed har de mulighed for at ændre deres adfærd og mønstre, skabe nye vaner og en stor mulighed for at ændre teenagerens syn på sig selv og verden omkring sig.
Alene dét kan gøre en verden til forskel, fordi det kan påvirke deres liv, relationer de har med venner/veninder og familie, deres tanker om skole/studie, og dét de rent faktisk er i stand til at udrette som den de er.
En teenagers hjerne udvikler sig allerede i præ teenage alderen. Dét gør at der er så meget de tænker på, både i forhold til deres krop, tanker, måde at tænke på, og de begynder så stille at løsrive sig fra forældrene da de kan tage egne beslutninger og søger at blive selvstændige individer. De begynder så småt at stille spørgsmålstegn ved forældrenes værdier og måden de kommunikerer på, er ikke altid lige heldig. Det er her forældrene skal guide dem, og give dem plads til at være individer, som skal vejledes og støttes.
Der er nogle familier der ikke er vant til at tale om udfordringer eller i det hele taget italesætte det svære, så derfor kan forældre heller ikke forvente at deres teenager kan det hvis de ikke har fået det inkorporeret fra barnsben. Det kan blive en stor udfordring for teenageren, da dét at sætte ord på hvordan han/hun har det, og kunne kommunikere med andre, er essentiel for gode relationer og dialoger med andre.
Der er mange unge der ikke kan sætte ord på hvad de har brug for hjælp til, at tackle nogle udfordringer i deres dagligdag. Det er som regel ikke forældrene de unge vil tale med, når de har brug for hjælp, på grund af de i forvejen udfordringer de har i hverdagen. De unge ved heller ikke altid at de har brug for hjælp, så det er igen her forældrene skal hjælpe dem på vej.

LÆS OGSÅ:
Det han siger er man selv...

Gå hen imod eller at gå væk fra = I kærligheden eller i frygtens tegn
Alle er opvokset og opdraget på hver sin måde, og forældre opdrager deres børn, som regel enten hvordan de selv er blevet opdraget og opvokset, eller helt modsat, for at give deres børn en bedre opvækst eller give dem dét de som barn selv føler de har manglet. Det kan være godt, forældre skal bare passe på at de ikke gør det af frygt – at ”gå væk” fra noget, i stedet for at ”gå hen imod” noget.
Mennesker går enten hen imod noget, af kærlighed, eller væk fra noget, i frygtens tegn. Det bliver som regel enten fordi vi har oplevet noget grimt eller dårligt, som vi ikke ønsker at opleve igen, så går vi væk fra det (personer, situationer). Ellers har vi gode erfaringer med det, og vil prøve noget nyt, så går vi hen imod noget, i kærlighed til os selv eller/og vores børn.
Det skal nævnes at det ovenstående kun kan blive en realitet, hvis man som forælder er bevidst om hvad man har gjort og gør, for at kunne give sin teenager de bedste forudsætninger.

Unge ønsker at blive accepteret som de er
Når alt kommer til alt, så handler det om at din teenager bare vil accepteres som han/hun er, og ikke for dét de gør, for så går den unge igennem livet og tror at den eneste måde det kan blive accepteret på, er at præstere overfor forældrene og sådan skal det ikke være.
Børn og unge er helt unikke og præcist som de skal være, hverken mere eller mindre, og det er accepten fra forældrene som gør at de får et barn og en ung der trives og har det godt. Dét glemmer nogle forældre, specielt i hverdagens travlhed. Lige at stoppe op, og selv være bevidste om deres egen adfærd og mønstre, som de har taget med sig fra deres egen barndom og den bagage de har med sig fra tidligere forhold. Det har en afgørende betydning for teenageren, at forældrene er bevidste om deres måde at være overfor den unge på.

LÆS OGSÅ:
De skjulte ofre

De unge føler sig forkerte
”Jeg er ikke den jeg burde være”, ”Jeg føler mig nødsaget til at gøre dét min far siger, fordi jeg ikke vil have at han bliver sur på mig, og jeg vil gerne bevare den gode relation.” ”Jeg føler mig ikke set af mine forældre.” ”Jeg kan ikke få lov til at blive dét jeg drømmer om, fordi mine forældre vil have at jeg skal være læge.”
Det er blot nogle af de udtalelser fra de unge, som har deltaget på mit 6 ugers selvværdsboost forløb, ”Fra tanke til virkelighed” som jeg har udviklet til blandt andre Ungdomsskoler. Det er et chokerende stort antal unge der i dag ikke føler sig set eller hørt. Ja, alle børn og unge er forskellige, og det er den forskellighed som forældre har pligt til at rumme, så de unge kan omfavne sig selv og deres styrker.
De forældre jeg har været i dialog med hvis børn jeg har haft i coaching forløb, blev bevidste om at de ikke så deres teenager for den han/hun var, men mere for den de gerne ville have han/hun skulle være og for dét de gjorde – igen præstationer. Det skaber en stor ubalance og gør at den unge bliver en anden end de egentlig er og vil være.

LÆS OGSÅ:
DET VAR KONGE!

Dét kan du hjælpe din teenager med
Når du som forælder vil hjælpe din teenager, er der flere ting du kan gøre:

  • Acceptér og elsk din teenager for den han/hun er. Der er ikke noget galt med din teenager, det agerer og reagerer ud fra hvor meget eller lidt de føler sig set og hørt af dig. Og husk at der er en grund til de reagerer som de gør. Det kan også skyldes noget i deres omgivelser de reagerer på.
  • Tal med din teenager! Kommunikation er det vigtigste for en teenager. Unge vil gerne lyttes til, virkelig lyttes til, ikke for at få et svar tilbage, men blot for at en voksen lytter til dem, og ser dem for den de er.
  • Vær der for din teenager, og find ud af hvordan du kan komme tættere på ved at lave noget sammen, så det styrker jeres relation.
  • Hvis der er flere søskende i familien, så gør det til en prioritet at de har en god relation til hinanden. Hvis der er udfordringer eller konflikter, så tal sammen om dem. Det er normalt at søskende skændes, men at nogle bliver kede af det, eller at de ikke kan lege eller tale sammen, så er der stor chance for at det påvirker teenagerens hverdag og trivsel.
LÆS OGSÅ:
Jon & Løkke: Vi skal kæmpe for kunsten og kulturen

Så når du som forælder kan mærke eller ser din teenager mistrives, så bed om hjælp. Spørg i dit netværk hvilke midler de bruger til deres børn, for der er uendelige mange muligheder i dag.
Ingen unge fortjener at mistrives eller være alene om deres udfordringer, som oftest kan løses ved at få hjælp. Så jeg opfordrer dig som forælder at tage hånd om og acceptere at dit barn har det svært, og det nogle gange kræves at få hjælp udefra.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here