Vores faste klummeskrivere fra Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup skriver…:

Jernbanen stopper ved limfjorden. Sådan har det været længe – og omkostningerne for det nordjyske erhvervsliv har været store. Spørgsmålet er så, om der er hjælp at hente i form af kompensation. Det har DSB jo selvfølgelig regler for. Disse regler giver mulighed for en økonomisk kompensation, såfremt der ikke er ”tog til tiden”. Reglerne kan nok også anvendes på problemerne med jernbanebroen, da man må sige at der er forsinkelser og ”tog til tiden” ikke har været tilfældet i snart et år.

Definitionen ”tog til tiden” er indarbejdet i de opstillede regler fra DSB. Der gives en garanti og såfremt tiden ikke overholdes, kan der kræves kompensation. Men DSB skriver så også at ”reglerne ikke gælder i tilfælde af Force Majeure”. Og hvad betyder det så i praksis?

DSB har defineret Force Majeure i sine betingelser på DSB Basis Rejsegaranti under ”Regler og undtagelser”. Her defineres Force Majeure som ”ekstraordinære situationer” – noget som sker udenfor DSB’s kontrol. Men DSB skriver også eksempler på Force Majeure situationer:

– Ekstraordinære vejrforhold
– Naturkatastrofer
– Offentlige myndigheders påbud eller forbud
– Tilsvarende upåregnelige forhold

Er påsejling af jernbanebroen omfattet af disse definitioner? Der er ikke tale om en naturkatastrofe, så det må i givet fald skulle dækkes under ”tilsvarende upåregnelige forhold”. Det er næppe påregneligt at jernbanebroen påsejles så kraftigt, at det tager op imod et år at få den repareret. Men hvem skal bære risikoen for at netop det skete? Togpassagererne har slet ikke haft nogen indflydelse på dette forhold.

LÆS OGSÅ:
EN FESTDAG MED FREDERIK

Den gældende retspraksis på området hælder mest til at det skal være noget helt ekstraordinært. DSB og/eller Banestyrelsen kunne måske have grebet situationen anderledes an. Jernbanebroen kunne måske have været funktionsdygtig igen for længe siden? Nordjyder med år på bagen vil huske, at det i sin tid tog kortere tid at bygge hele broen, end der indtil videre er brugt på at reparere hullet. Så uden at kende de faktiske omstændigheder i detaljer, vil DSB næppe kunne afslå at give kompensation. I hvert fald ikke med henvisning til Force Majeure. Det er vel heller ikke rimeligt at togpassagererne skal bære smerten i sådanne tilfælde?

Vurderingen om ”hvem er nærmest til at bære risikoen” er en juridisk betragtning, som anvendes i mange sammenhænge. I dette tilfælde er DSB nærmere til at bære risikoen end togpassagererne.

I mange erhvervskontrakter er der indarbejdet en bestemmelse om Force Majeure. Leverandører tager dette forbehold for at undgå at ifalde ansvar, såfremt de ikke kan levere. Men begrebet rækker altså ikke så langt som nogle leverandører gerne kunne ønske det. Det skal vurderes, hvorvidt den pågældende omstændighed kunne være undgået eller følgevirkningerne begrænset. Men det er ikke enhver situation ”udenfor kontrol”, som indebærer at Force Majeure forbeholdet træder i kraft.

Når der i mange formuleringer om Force Majeure nævnes naturkatastrofer, er det et typeeksempel på Force Majeure. Når et varelager bliver oversvømmet på grund af en flodbølge efter en Tsunami, så kan producenten ofte ikke nå at producere nye varer og stadig fastholde en aftalt leveringstermin. Her kan Force Majeure påberåbes. Men det betyder ikke nødvendigvis at leverandøren går helt fri.

LÆS OGSÅ:
Venter du nogen - eller noget?

Force Majeure kan også godt indtræffe for en kortere periode. For eksempel ved krig eller krigslignende tilstande. Det kan være et folkeoprør, som vi oplevede i mellemøsten. Men krig i særlige regioner kan også blive så ”normalt” at det ikke længere er omfattet af Force Majeure.

Forvirret? Ja, det er ikke helt enkelt. Men lad os se hvordan sagen med DSB kompensation forløber. Den situation kan jo også have ramt erhvervsdrivende, som har fået ekstra omkostninger ved transport af varer i den lange tid, hvor Vendsyssel’s skinner har været afskåret fra omverdenen.

Pendler? Læs relateret artikel HER.

[box_info]Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup er et moderne og internationalt orienteret full-service advokatfirma, der er specialiseret i alle de for erhvervslivet og private klienter væsentlige juridiske områder.[/box_info]

Tidligere artikelJernbanebroen smadret – hvorfor skal det gå udover mig?
Næste artikelad verbum

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here